گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

محصولات قابل ارائه

کود سوپر فسفات ساده گرانوله در کیسه های ۵۰ کیلویی