گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

درباره ما

اعضای هیات مدیره شرکت گلبن بهار :

مدیر عامل  فرزانه رجبی
رییس هیت مدیره علی رجبی
مدیر فروش فرزانه رجبی
اعضای هیت مدیره
پری دخت رجبی
افسانه رجبی
سمانه رجبی