گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کودشیمیایی قوی سرک NS کود اوره گوگردی گرانوله با اوره 40 درصد

این کود شیمیایی شامل 40% اوره و گوگرد می باشد، برای خاکهای قلیایی و شور و همچنین محصولاتی که به گوگرد بیشتری نیاز دارند،مناسب است .

این کود شیمیایی شامل 40% اوره و گوگرد می باشد، برای خاکهای قلیایی و شور و همچنین محصولاتی که به گوگرد بیشتری نیاز دارند،مناسب است . 

اثرات مصرف :

افزایش رشد رویشی گیاه در نتیجه بهبود کمی و کیفی محصول

افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا فسفر و ریز مغذی ها

اصلاح موضعی PH خصوصا در خاکهای شور و قلیا بدلیل وجود گوگرد و اثر مقابله کنندگی با میکروبهای خاک

رفع رنگ پریدگی در برگهای مسن و جوان گیاه