گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود شیمیایی کامل ماکرو NPK

این کود شیمیایی ، به شکل گرانول و محتوی سه عنصر اصلی پرمصرف گیاه و عنصر روی می باشد. برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب است.

این کود شیمیایی ، به شکل گرانول و محتوی سه عنصر اصلی پرمصرف گیاه و عنصر روی می باشد. برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمام مناطق کشور قابل استفاده و مناسب است. مصرف این کود شیمیایی در زراعت غلات ، صیفی جات و سبزیجات به صورت عمقی قبل از کاشت و در باغات میوه به صورت چالکود توصیه می گردد. شرکت نوین بهار با بیش از یک دهه فعالیت تولید کود شیمیایی کودکشاورزی،قراردادهای متعددی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارتجهاد کشاورزی منعقد و با کیفیت عالی تولید این کود شیمیایی را اجرا نموده است.