گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود شیمیایی آلی فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله حاوی مواد آلی

کود شیمیایی آلی فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله حاوی مواد آلی ( NPKs + (O.M این کود شیمیایی ، آلی در برگیرنده تمامی عناصر مورد نیاز گیاه می باشد و جزء کاملترین و موثرترین انواع کودکشاورزی مصرفی قبل از کاشت برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمامی مناطق کشور می باشد.

کود شیمیایی آلی فسفات گوگردی ازته پتاسه گرانوله حاوی مواد آلی ( NPKs + (O.M

 این کود شیمیایی ، آلی در برگیرنده تمامی عناصر مورد نیاز گیاه می باشد و جزء کاملترین و موثرترین انواع کودکشاورزی مصرفی قبل از کاشت برای تمامی محصولات زراعی و باغی در تمامی مناطق کشور می باشد.


اثرات مصرف :

         جلوگیری از اختلالات در فعل و انفعالات فتوسنتزی در گیاهان
         افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا فسفر،پتاس و ریز مغذی ها
         جلوگیری از تثبیت کود شیمیایی در خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر آن ها
         افزایش نفوذپذیری و ایجاد نرمی درخاک بدلیل وجود کودشیمیایی و مواد آلی
         اصلاح موضعی PH خصوصا در خاکهای شور و قلیا بدلیل وجود گوگرد
         هوشمند بودن  کودشیمیایی،آلی