گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

استفاده تلفیقی از مواد آلی و عناصر شیمیایی

استفاده از مواد آلی به عنوان تنها منبع عناصر غذايی گياه در مقياسهای بزرگ مشکلات زيادی به همراه دارد

کشاورزی علم درجه چندم ?!

چند دهه پیش در بخش کشاورزی در کشور افرادی حضور داشتند که هر یک در کشاورزی جهان، در زمینه خاصی مرجع ب

کود چیست؟

به هر نوع ماده معدنی ، آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و سبب بالا بردن حاصلخیزی خاک و یا ت

کود کامل عمومی NPKS

کود کامل عمومی NPKS در نوین بهار