گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

مقالات

استفاده تلفیقی از مواد آلی و عناصر شیمیایی

استفاده از مواد آلی به عنوان تنها منبع عناصر غذايی گياه در مقياسهای بزرگ مشکلات زيادی به همراه دارد. اولين مسئله کمی، متغير بودن و معمولاً غير متعادل بودن عناصر غذايی می باشد.

ادامه مطلب...

کشاورزی علم درجه چندم ?!

چند دهه پیش در بخش کشاورزی در کشور افرادی حضور داشتند که هر یک در کشاورزی جهان، در زمینه خاصی مرجع بودند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تکامل و ترقی این افراد، جایگاه تخصصشان در کشور بوده است.

ادامه مطلب...

کود کامل عمومی NPKS

کود کامل عمومی NPKS در نوین بهار

ادامه مطلب...

کود چیست؟

به هر نوع ماده معدنی ، آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و سبب بالا بردن حاصلخیزی خاک و یا تیمار گیاهی که سبب افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود ، کود اطلاق شده و در تعریفی دیگر ، کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی است که عموماً به خاطر مواد مفیدی که درآن وجود دارد ، در کشاورزی برای تقویت خاک مزارع از آنها استفاده میشود .

ادامه مطلب...