گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

محصولات ما

مقالات

مشاهده همه

کود چیست؟

به هر نوع ماده معدنی ، آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و سبب بالا بردن حاصلخیزی خاک و یا تیمار گیاهی که سبب افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود ، کود اطلاق شده و در تعریفی دیگر ، کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی است که عموماً به خاطر مواد مفیدی که درآن وجود دارد ، در کشاورزی برای تقویت

کود کامل عمومی NPKS

کود کامل عمومی NPKS در نوین بهار

کشاورزی علم درجه چندم ?!

چند دهه پیش در بخش کشاورزی در کشور افرادی حضور داشتند که هر یک در کشاورزی جهان، در زمینه خاصی مرجع بودند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تکامل و ترقی این افراد، جایگاه تخصصشان در کشور بوده است.