English
 

کود شیمایی گوگرد پودری میکرونیزه

کود شیمیایی گوگرد پودری میکرونیزه

  گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی در گیاهان مطرح بوده و ارزش غذایی آن برابر با مصرف فسفر می باشد این عنصر تحت عنوان یک
عنصر غذایی هوشمند و یک سم بی خطر قادر است اثرات سه عنصر اصلی N P K  در افزایش عملکرد گیاهان کنترل می کند. این عنصر ارزشمند در پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی درختان میوه ، غلات ..... نظیر سفیدک انگور، زنگ گندم ...... بسیار موثر بوده و بعنوان نوعی سم بیولوژیک قابل استفاده می باشد.

 

قیمت کود 

RSS دریافت آر اس اس فید